Miljonprogrammet ( in swedish)

Duration:
1' 24
Director:
Dan Kristensson, Einar Hansson
Country:
Sweden
Country of filming:
Sweden
Trailer:
Description:

Filmskaparna syftar ge en helhetsbild av miljonprogrammet med tyngdpunkt på ett konstruktivt framtidsperspektiv, som visar områdenas viktiga roll i en hållbar samhällsutveckling. De vill ta avstamp i nuläget och dess utmaningar och en fördjupad bakgrund till miljonprogrammets bebyggelse, som kulturskatt och framgångshistoria – liksom till dess politiska tillkomst, kriser och förnyelseerfarenheter. Filmen lyfter fram erfarenheter av den viktiga forskning och utveckling som har pågått i ett 30-tal år och som sammantaget visar på stora möjligheter. Programmet utmynnar i ett antal aktuella utvecklingsprojekt.