Det krokiga och det raka

Duration:
58 min
Director:
Sven Blume
Country:
Sverige
Country of filming:
Sverige
Trailer:
Description:

En film om arkitekten Carl Nyrèn

Så enkelt som möjligt! Det var den legendariske arkitekten Carl Nyréns motto, vare sig han ritade kyrkor eller skolor. Filmaren Sven Blume är på jakt efter sin morfar – och finner en framstående arkitekt. Med hjälp av egna familjefilmer och andras intervjuer har han gjort ett personligt porträtt av såväl den undflyende morfadern som av hans yrkesgärning.

Arkitekten och konstnären Le Corbusier ansåg att av världens kyrkor är Peterskyrkan, Notre Dame och Västerortskyrkan, ritad av Nyrén, de tre vackraste.