Arkitekturfilmfestival 7-17 september 2010

Välkomna till Nordens andra arkitektur & filmfestival i Lund! Arkitektur och film – en självklar och magisk förening


Genom att verka i den unika interaktionen mellan tid och rum är film och arkitektur från allara första början intimt förknippade med varandra. När filmen, den mest populära konstformen, möter den mest publika konstformen – arkitektur – händer det alltid något spännande och magiskt.


Idag står vi inför en situation där det traditionella sättet att använda, visa och se på film ochsätter att visualisera arkitektoniska projekt håller på att förändras, på ett sätt som ännu tydligare närmar de bägge medierna – arkitektur och film – till varandra.


Under årets ArchFilmLund bjuder vi, som föra året, på visningar av spelfilmer med arkitektur som tema eller bakgrund, dokumentära filmer om arkitektur, storstadsmiljöer, panelsamtal, workshops, utställningar, föredrag och föreläsningar om byggandets framtid både lokalt och globalt, med både lokala deltagare och bjudna gäster från Sverige, Norden och världen. Två nya inslag: Arkitektur i poesi och Arkitektur och dans – det sistnämnda som invigning den 7 september, med dans på Domkyrkans fasad i samarbete med gruppen Sardine Sauvage och Lunds stift.


Under den gemensamma titeln Den öppna staden kommer årets Arkitektur & filmfestival i Lund, ArchFilmLund 2010, fokusera på att urbaniseringen världen över går i allt snabbare takt och att två tredjedelar av jordens befolkning om femtio år beräknas vara bosatta i städer. Växande städer skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men det är också här fattigdomen ökar mest. Den mest intensiva urbaniseringen sker i Afrika och Asien, där miljontals människor flyttar till städernas slumområden varje år.


Hur ska stadsutvecklingen kunna planeras för att möta inflyttningen och ordna drägliga livsvillkor och rimliga boendeförhållanden för en växande stadsbefolkning i utvecklingsländer?


Vilka grupper använder stadsmiljön i vår rikare del av världen – och på vilket sätt? Vilken betydelse har arkitektur och planering för användningen? Lägger vi för stor vikt vid planeringen av traditionella stadsrum -- som torget eller gatan i stadskärnan, och förbiser offentligheter i anslutning till skolor, köpcentrum eller föreningslokaler? Går det att planera för en bestämd användning – och kan vi lära oss något av alternativa sätt att använda stadsrummen?


Hur vårdar eller missvårdar vi i Sverige våra arkitektoniskt viktiga byggnader? Och hur tillgodoser vi stadens behov av rum och byggnader för kultur? Vad kan vi lära oss från andra länder?


Välkomna till ett nytt tillfälle att kunna diskutera arkitektur- och stadsmiljöfrågor med våra gäster, se aktuella utställningar, se filmer, dans, parkour eller lyssna på poesi.


ArchFilmLund arrangeras av Elzbieta Jasinska Brunnberg, Art Factory och Micaela Schulman, Sam:Plan AB samt Kajsa Lawaczeck Körner som curator för arkitekturstudenternas utställning. Med stöd från Kultur Lund, Kultur Skåne, Sparbanken Finn Framtidsstiftelse. I samarbete med Folkets Bio, Doc Lounge, Sveriges arkitekter, Arkitekturskolan, Språk & Litteraturcentrum, Skissernas museum, Kulturen, Stadsbyggnadskontoret, Bibliotek väster, Malmö högskola, Mejeriet, Akademibokhandeln Gleerups. Sponsring: Fojab arkitekter AB, Akademiska Hus Syd AB, Trivector AB. I partnerskap med Polska Institutet.


Elzbieta Jasinska Brunnberg och Micaela Schulman


projektledare


ArchFilmLund 2010 gäster:

Från utlandet: Tony Fretton (UK; Holland), Gary Bates (Norge), Didier Rebois (Frankrike), Pontus Kyander (Norge), Joanna Zawieja (Polen).
Från Sverige: Mark Isitt (Stockholm), Helena Lindblad (Stockholm), Ola Andersson (Stockholm), Enno Ladwig (Stockholm), Laila Strunke (Stockholm), Sune Nordgren (Kivik), Janne Ahlin (Torekov)), Carin Johanson (visby), Tomas Tägil (Lund), Emma Nilsson (Malmö), Bengt Aronsson (Lund), Christer Malmström (Göteborg, Lund), Linda Fagerström (Lund), Inga Hallén (Lund), Eva Sjölin (Lomma), Mattias Kärrholm (Malmö), Ingrid Gustavsson (Lund), Ulf Kadefors (Lund, Malmö), Max Liljefors (Lund), Per Iwansson (Båstad, Lund), Marco Pusterla (Lund, Malmö), Lars Gustav Andersson (Lund), Ingrid Stigsdotter (Malmö, Lund), Fredrik Gertten (Malmö), Leo Gullbring (Lund), Malena Larsvall (Lund), Kajsa Lawaczek Körner (Malmö), John Cramer (Lund, Belgrad).

ArchFilmLund 2009 gäster:

Från utlandet:Mark Pimlott (UK, Holland), Tony Fretton (UK, Holland), Jaroslaw Kozakiewicz (Polen), Claire Thomson (UK), Catharina Gabrielsson (UK), Pawel Szychalski (Polen).
Från Sverige: Kent Olofsson (Lund), Mikael Kristensson (Falsterbo), Fredrik Gertten (Malmö), Leo Gullbring (Lund), Ulf Kadefors (lund), Jan Hemmel (Malmö), Jan-Torsten Ahlstrand (Lund), Inga Hallén (lund), Ingrid Gustavsson (Lund), Mark Isitt (stokholm), Christer Ljungberg (Lund), Bengt Aronsson (Lund), Tyke Tykesson (Malmö), Mårten Dunnér (Karlshamn), Paul Eriksson (Lund), Christer Malmström (Lund, Göteborg), Lars Vilks (Viken), Monika Gora (Malmö).

Filmer:

PicaPica
Min onkel
Låt den rätte komma in
Kontroll
Två dagar i Paris
Den vita filmen
Metropolis
Sossen, arkitekten och det skruvade huset
Sången från andra våningen
Arkitektens mage
Dark City
Den brysomme mannen
Last Call for the Planet Earth
Leben in der Stadt von Morgen
Koolhaas Houselife
Sketches of Frank Gehry
Antonio Gaudí
Gå på vatten
Om hus och sånt
Man on Wire
Finisterre: A Film About London
Cycle of Changes. Beijing, my old home
Shooting at the Goggenheim
My Playground
Lagos Wide & Close Tate Modern
Life as a House
The Architect
Playtime
The International.